October 4, 2023 4:48 am

மோனோசோடியம் குளூட்டமேட்

உணவில் கலக்கப்படும் மோசமான இரசாயனம்

மோனோசோடியம் குளூட்டமேட் (MSG)இது சுவையான உணவுகளில் சேர்க்கப்படும் ஒரு பொதுவான உணவு சேர்க்கையாகும். இந்த சேர்க்கை மனித மூளை ஆரோக்கியத்தில் எதிர்மறையான

மேலும் படிக்க..

உணவில் கலக்கப்படும் மோசமான இரசாயனம்

மோனோசோடியம் குளூட்டமேட் (MSG)இது சுவையான உணவுகளில் சேர்க்கப்படும் ஒரு பொதுவான உணவு சேர்க்கையாகும். இந்த சேர்க்கை மனித மூளை ஆரோக்கியத்தில்

மேலும் படிக்க..