ரிஷாட் பதியுதீன் வைத்தியசாலையில்

ரிஷாட் பதியுதீன் வைத்தியசாலையில் அனுமதி!

கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையின் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர். மருத்துவ ஆலோசனையின் பேரில் ரிஷாட் பதியுதீன் அவசர

மேலும் படிக்க..

ரிஷாட் பதியுதீன் வைத்தியசாலையில் அனுமதி!

கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையின் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அவர் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் என்றும் தெரிவித்துள்ளனர். மருத்துவ ஆலோசனையின் பேரில் ரிஷாட் பதியுதீன்

மேலும் படிக்க..