வடக்கு கிழக்கிற்கு விசேட கொரோனா

வடக்கு கிழக்கிற்கு விசேட கொரோனா தடுப்பூசி திட்டம்!

வடக்கு – கிழக்கு மாகாணங்களை சேர்ந்த 30 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் எதிர்வரும் இரண்டு மாதக் காலப்பகுதிக்குள் கொரோனா தடுப்பூசிகளை பெற்றுக்

மேலும் படிக்க..

வடக்கு கிழக்கிற்கு விசேட கொரோனா தடுப்பூசி திட்டம்!

வடக்கு – கிழக்கு மாகாணங்களை சேர்ந்த 30 வயதிற்கு மேற்பட்ட அனைவருக்கும் எதிர்வரும் இரண்டு மாதக் காலப்பகுதிக்குள் கொரோனா தடுப்பூசிகளை

மேலும் படிக்க..