ஹவாய் தீவில் உள்ள

ஹவாய் தீவில் உள்ள எரிமலையில் சீற்றம்…!

ஹவாய்,அமெரிக்காவின் ஹவாய் தீவுக்கூட்டங்களில் பல்வேறு எரிமலைகள் உள்ளன. இவை அவ்வப்போது சீற்றமடைந்து எரிமலை குழம்பை வெளியிட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், ஹவாயின் மிகப்பெரிய

மேலும் படிக்க..

ஹவாய் தீவில் உள்ள எரிமலையில் சீற்றம்…!

ஹவாய்,அமெரிக்காவின் ஹவாய் தீவுக்கூட்டங்களில் பல்வேறு எரிமலைகள் உள்ளன. இவை அவ்வப்போது சீற்றமடைந்து எரிமலை குழம்பை வெளியிட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில், ஹவாயின்

மேலும் படிக்க..