சீனாவின் குற்றச்சாட்டை

சீனாவின் குற்றச்சாட்டை புறக்கணிக்கும் இந்தியா!

கிழக்கு லடாக் பதற்றத்துக்கு இந்தியாதான் மூலக் காரணம் என சீனா குற்றஞ்சாட்டியுள்ள நிலையில், இந்த குற்றச்சாடு உண்மைக்கு புறம்பானது என இந்தியா

மேலும் படிக்க..

சீனாவின் குற்றச்சாட்டை புறக்கணிக்கும் இந்தியா!

கிழக்கு லடாக் பதற்றத்துக்கு இந்தியாதான் மூலக் காரணம் என சீனா குற்றஞ்சாட்டியுள்ள நிலையில், இந்த குற்றச்சாடு உண்மைக்கு புறம்பானது என

மேலும் படிக்க..