October 4, 2023 6:10 pm

மிருகவதை

தொடரும் மிருக வதை பசிக்கு வந்த நரிக்கு வெடி!!!

பசியால் சாப்பிட வந்த நரிக்கு நேர்ந்த கெதி.திருச்சி மாவட்டம் ஜீயபுரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அதிகளவில் வாழை, கரும்பு சாகுபடி

மேலும் படிக்க..

தொடரும் மிருக வதை பசிக்கு வந்த நரிக்கு வெடி!!!

பசியால் சாப்பிட வந்த நரிக்கு நேர்ந்த கெதி.திருச்சி மாவட்டம் ஜீயபுரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் அதிகளவில் வாழை, கரும்பு

மேலும் படிக்க..