October 2, 2023 11:22 am

மீனாட்சி கங்குலி

புதிய பயங்கரவாதச் சட்டமூலத்துக்கு எதிராக மனித உரிமை கண்காணிப்பகம் போர்க்கொடி!

இலங்கை அரசின் முன்மொழியப்பட்ட பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டமூலமானது அடிப்படை மனித உரிமைகளை முறையாக மீறுவதற்கு அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கின்றது மனித உரிமைகள்

மேலும் படிக்க..

புதிய பயங்கரவாதச் சட்டமூலத்துக்கு எதிராக மனித உரிமை கண்காணிப்பகம் போர்க்கொடி!

இலங்கை அரசின் முன்மொழியப்பட்ட பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டமூலமானது அடிப்படை மனித உரிமைகளை முறையாக மீறுவதற்கு அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் அளிக்கின்றது மனித

மேலும் படிக்க..