வவுனியாவில் வயல் வெளியில் இருந்து

வவுனியாவில் வயல் வெளியில் இருந்து மண்டை ஓடு கண்டெடுப்பு!

வவுனியா- தாண்டிக்குளம் வயல்பகுதியில் இருந்து மனித மண்டை ஓடு ஒன்று, இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மதியம் வயல்வெளியில் நின்றவர்களினால்

மேலும் படிக்க..

வவுனியாவில் வயல் வெளியில் இருந்து மண்டை ஓடு கண்டெடுப்பு!

வவுனியா- தாண்டிக்குளம் வயல்பகுதியில் இருந்து மனித மண்டை ஓடு ஒன்று, இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மதியம் வயல்வெளியில்

மேலும் படிக்க..