வாழ்க்கைப் படகு

வாழ்க்கைப் படகு | கவிதை | பொன் குலேந்திரன்

திருமணம்  என்ற இருமனங்கள் சேர்ந்த,   கரையில் இருந்து  உன் வாழ்கை பயணத்தை, குடும்பம் என்ற  படகில்,  துணிவுடனும் தன்னம்பிக்கையுடனும்  ஆரம்பி.

மேலும் படிக்க..

வாழ்க்கைப் படகு | கவிதை | பொன் குலேந்திரன்

திருமணம்  என்ற இருமனங்கள் சேர்ந்த,   கரையில் இருந்து  உன் வாழ்கை பயணத்தை, குடும்பம் என்ற  படகில்,  துணிவுடனும் தன்னம்பிக்கையுடனும்

மேலும் படிக்க..