இமைகள் | கவிதை

இமைகள் கொண்டு
சிறை பிடித்து
விட்டேன் உனை
கனவு கலைந்தாலும்
நீ கண்களிலிருந்து
தப்பிவிடாதிருக்க..

நன்றி : tamilsms.blog

ஆசிரியர்