மன்னார் மாவட்ட மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை

வன்னி தேர்தல் தொகுதியில் மன்னார் மாவட்ட மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கட்சி வாக்குகள்
இலங்கை தமிழ் அரசு கட்சி 20266
அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ்-சைக்கில் 1246
தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி- மீன் 1288
சுயேச்சை குழு – கோடரி 2568
ஈபிடிபி- வீணை 2097
பொது ஜன பெரமுன- மொட்டு 11050
ஐக்கி மக்கள் சக்தி- டெலிபோன் 14640

ஆசிரியர்