ஜப்பான் இளவரசர் கட்சுரா மரணம்ஜப்பான் இளவரசர் கட்சுரா மரணம்

ஜப்பான் இளவரசர் கட்சுரா மரணம் அடைந்தார்.அவருக்கு வயது 66. கடந்த ஒரு ஆண்டாக இருதய கோளாறால் உடல் நலம் குன்றி இருந்தார். இந்நிலையில் நேற்று அவர் மரணம் அடைந்தார்.

ஆசிரியர்