காற்றுவெளி தைமாத இதழ் வெளிவந்துள்ளது காற்றுவெளி தைமாத இதழ் வெளிவந்துள்ளது

லண்டனை தளமாக கொண்டு மாதம்தோறும் வெளிவரும் காற்றுவெளி இணைய சஞ்சிகை தை மாத இதழ் வெளிவந்துள்ளது. கீழ்வரும் இணைய முகவரியில் பார்வையிட முடியும்.

http://kaatruveli-ithazh.blogspot.co.uk/

ஈழத்து எழுத்தாளரும் சஞ்சிகையாளருமான முல்லை அமுதன் அவர்களால் வெளியிடப்படும் காற்றுவெளி சஞ்சிகை பல இலக்கிய ஆர்வலர்களை இணையம் மூலம் சென்றடைகின்றது.

ஆசிரியர்