இலண்டனில் ஐரோப்பிய தமிழ் கலைஞர்களுக்கு “சாதனைத் தமிழா” விருதுகள் இலண்டனில் ஐரோப்பிய தமிழ் கலைஞர்களுக்கு “சாதனைத் தமிழா” விருதுகள்

எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் லண்டனில் நடைபெற உள்ள “சாதனைத் தமிழா” விழா தொடர்பாக ஊடக அறிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. GTAA மற்றும் தமிழிதழ் இணையம் இணைந்து இவ் விருதுகளை வழங்க உள்ளனர்.

 

முழு அறிக்கையினை பார்வையிட 

U.S. President Barack Obama meets with Russian President Putin in Los Cabos

 

ஆசிரியர்