பாரம்பரிய சின்னமாக இந்திய தேசிய பூங்காபாரம்பரிய சின்னமாக இந்திய தேசிய பூங்கா

உலகின் பல புராதன இடங்களை யுனெஸ்கோ நிறுவனம் பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த பட்டியலில் இந்தியாவில் உள்ள 31 இடங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. அவற்றுள் இமாலயன் தேசிய பூங்காவும் உலக பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Click Here

Great-Himalayan-National-Park

461469_185037864976326_1202275554_o

ஆசிரியர்