அரசியல்வாதிகள் வாக்களிக்க சென்ற போது

S .சிறிதரன்
கோட்டாபய ராஜபக்ஷ
S .சிறிதரன்

ஆசிரியர்