அதிக நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்து கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் பிடித்த 1 ரூபாய் டாக்டர்

ஆசிரியர்