ஈகைத்திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் – ஈத் முபாரக் !ஈகைத்திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் – ஈத் முபாரக் !

அன்பு பொங்கும் இன்பப்பெருநாள் ஈகைத்திருநாள் இன்று.

உலகமெங்கும் ரமழான் திருவிழா கொண்டாடிக்கொண்டு இருக்கும் வணக்கம்LONDON இன் இஸ்லாமிய பார்வையாளர்களுக்கு எமது ஈத் முபாரக் !

ஆசிரியர்