யாழில் ஒரே சூலில் 4 குழந்தைகளைப் பெற்ற தாய்

 

இளம் பெண் ஒருவர் ஒரே சூ லில் 4 குழந்தைகளைப் பிரசவித்த ச ம்பவம் ஒன்று யாழ்ப்பாணத்தில் அண்மையில் இடம்பெற்றுள்ளது.

கட்டுவன் மேற்கு பகுதியைச் சேர்ந்த 30 வயதான கிருஷ்ண பவன் கீர்த்திகா என்ற பெண்ணே தனது முதலாவது பிரச வத்தில் 4 குழந்தைகளைப் பிரச வித்துள்ளார்.

குழந்தை பிர சவத்திற்காக தெல்லிப்பளை வைத்தியசாலையில் அனு மதிக்கப்பட்ட அவர் பின்னர் யாழ்ப்பாணம் போ தனா வைத்தியசாலைக்கு மாற் றப்பட்டு ள்ளார்.

கடந்த மூன்றாம் திகதி ஒரே சூ லில் மூன்று ஆண் குழந்தைகளையும் ஒரு பெண் குழந்தையையும் பெற் றெடுத்துள்ளார்.

பிறந்த நான்கு குழந்தைகளும் கண்ணாடி பெ ட்டியில் வைத்துப் பரா மரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும், குழந்தைகளும் தாயும் நலமாக இருப்பதாக வைத்தியர்கள் தெரி வித்துள்ளனர்.

ஆசிரியர்