வரலாற்றுத் தினம் 2022

காலம் 30. 11. 2022
நேரம் பிற்பகல் 4 மணி

ஆர்வலர்கள் அனைவரையும் நிகழ்நிலையில் பங்கேற்க அழைக்கின்றோம்.

Join Zoom Meeting
https://learn.zoom.us/j/69499116761?pwd=aFFiMEcrTmoyMy9Pb2dHMFZFempWUT09

Meeting ID: 694 9911 6761
Passcode: Dk79.$ZV

வரலாற்றுத்துறை
கலை கலாசார பீடம்
கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்
இலங்கை

ஆசிரியர்