அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைகள் குறைப்பு!

லங்கா சதொச 6 அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைகளைக் குறைக்கத் தீர்மானித்துள்ளது.

அதன்படி, நாளை முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில் காய்ந்த மிளகாய், அரிசி, பருப்பு உள்ளிட்ட 6 பொருட்களின் விலைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

குறைக்கப்பட்ட விலைகளில் நாடளாவிய ரீதியில் உள்ள அனைத்து லங்கா சதொச விற்பனை நிலையங்களிலிருந்தும் பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்று சதொச அறிவித்துள்ளது.

6 அத்தியாவசிய பொருட்களின் ஒரு கிலோகிராமுக்கான புதிய விலைகள் வருமாறு:-

  • காய்ந்த மிளகாய் – 1700 ரூபா (30 ரூபா குறைப்பு)
  • வெள்ளைப் பச்சையரிசி – 169 ரூபா (10 ரூபா குறைப்பு)
  • சிவப்பரிசி – 179 ரூபா (8 ரூபா குறைப்பு)
  • வௌ்ளை நாடு (உள்நாடு) – 184 ரூபா (5 ரூபா குறைப்பு)
  • சிவப்பு பருப்பு – 365 ரூபா (5 ரூபா குறைப்பு)
  • கீரி சம்பா – 235 ரூபா (4 ரூபா குறைப்பு)

ஆசிரியர்