பிராணமய கோசம்- மூச்சுப்பயிற்சி

பிராணமய கோசத்தை சுத்தப்படுத்த, அதனை சரியாக இயங்கச் செய்யத்தான் நாடிசுத்தி மூச்சு பயிற்சி உள்ளது. இது தான் யோகக் கலைகள் ஆகும்.

விரிப்பில் நிமிர்ந்து அமரவும். முதுகெலும்பு நேராக இருக்கட்டும். கண்களை மூடி இரு கைகளையும் சின் முத்திரை வைத்து மிக மெதுவாக மூச்சை உள் இழுக்கவும். மிக மெதுவாக மூச்சை வெளிவிடவும். இதே போல் பத்து முறைகள் காலை, மாலை பயிற்சி செய்யவும்.

ஒரு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை இரு நாசி வழியாக மூச்சை இழுத்து மிக மெது வாக மூச்சை வெளிவிடவும். ஐந்து முறைகள் செய்யவும்.

மாலை 5 மணி முதல் 6 .30 மணிக்குள் நிமிர்ந்து அமர்ந்து இரு நாசி வழியாக மெதுவாக மூச்சை இழுத்து ஐந்து வினாடிகள் மட்டும் மூச்சடக்கி இருந்து பின் மெதுவாக மூச்சை இரு நாசி வழியாக வெளிவிடவும். பத்து முறைகள் செய்யவும். இதனால் பிராணமய கோசம் மிகச் சிறப்பாக இயங்கும். நுரையீரல் இயக்கம் நன்றாக இருக்கும். நுரையீரல் நல்ல காற்றை உள்வாங்கி அசுத்த காற்றை வெளி யேற்றும். உடலில் நோய் எதிர்ப்பாற்றல் கிடைக்கும். மன அழுத்தம் நீங்கும். மன அமைதி கிடைக்கும்.

நன்றி | மாலை மலர்

ஆசிரியர்