எச்சரிக்கை ;முகக்கவசம் தொடர்பில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

இலங்கை அரசு முகக்கவசம் அணிவதை கட்டாயப்படுத்தியுள்ள நிலையில் மீண்டும் ஒரு தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.

முக்கவசங்கள் இன்றி பயணிக்கும் மற்றும் முகக்கவசங்கள் தொடர்பில் கவனம் செலுத்தாமல் இருப்பவர்களை காவல்நிலையங்களுக்கு அழைத்து வந்து அவர்களுக்கு விசேட மருத்துவ ஆலோசனை வகுப்புகள் நடத்துவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மேல்மாகாண சிரேஷ்ட பிரதி காவல்துறைமா அதிபர் தேசபந்து தென்னகோன் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆசிரியர்