மன அழுத்தம் ஏன் உடல் அறிகுறிகளைக் காட்டுகிறது ஏன் தெரியுமா…?

உணர்ச்சி மன அழுத்தம் ஏன் உடல் அறிகுறிகளைக் காட்டுகிறது என்பதற்கான விஞ்ஞானத்திற்கு இறுதியாக ஒரு பதில் உள்ளது!!

நீங்கள் உணர்ச்சிவசப்படும் போது உங்கள் உடல் எவ்வாறு பிரதிபலிக்கிறது என்பதை நீங்கள் எப்போதாவது கவனித்திருக்கிறீர்களா?. ஆமாம், நாங்கள் படபடப்பு மற்றும் வியர்த்தல் பற்றி பேசுகிறோம். உண்மையில், இந்த சமீபத்திய ஆய்வு உணர்ச்சி மன அழுத்தத்திற்கு நம் உடலின் உடல் ரீதியான பதிலில் சில வெளிச்சங்களை வீசுகிறது.

சயின்ஸ் இதழில் வெளியிடப்பட்ட இந்த ஆய்வு, ஒரு நரம்பியல் சுற்றுக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறது, இது உணர்ச்சி மன அழுத்தத்திற்கு உடல் ரீதியான பதில்களைத் தருகிறது. பீதி கோளாறு மற்றும் PTSD போன்ற மன அழுத்தம் தொடர்பான கோளாறுகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க இந்த சுற்று ஒரு முக்கிய இலக்காக இருக்கலாம்.

உணர்ச்சி மன அழுத்தம் நம் மூளையின் வெவ்வேறு பகுதிகளை செயல்படுத்துகிறது, இது இந்த உடல் பதிலுக்கு வழிவகுக்கிறது. மன அழுத்தம் அனுதாப நரம்பு மண்டலத்தை செயல்படுத்துகிறது, இது இரத்த அழுத்தம் மற்றும் உடல் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு மற்றும் வேகமான இதய துடிப்பு போன்ற உடல் ரீதியான பதில்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. இத்தகைய பதில்கள் சண்டை அல்லது விமான சூழ்நிலைகளில் உடல் செயல்திறனை அதிகரிப்பதற்கான வழிமுறைகளை சமாளிப்பதாக கருதப்படுகிறது.

ஆனால் நீங்கள் எப்போதுமே அழுத்தமாக இருக்கும்போது, இந்த பதில்கள் அவற்றின் ஆரோக்கியத்தில் மோசமான விளைவை ஏற்படுத்தும். உண்மையில், அதிகப்படியான மன அழுத்தம் மனோதத்துவ காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தக்கூடும், இது அசாதாரணமாக அதிக உடல் வெப்பநிலையின் நிலை.

இப்போது இந்த மன அழுத்தத்தால் தூண்டப்பட்ட அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க, மன அழுத்தத்திற்கான உடல் ரீதியான பதில்களுக்குப் பின்னால் உள்ள நரம்பியல் பொறிமுறையைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது. இந்த நோக்கத்திற்காக, நாகோயா பல்கலைக்கழக பட்டதாரி மருத்துவப் பள்ளியின் பேராசிரியர் கஜுஹிரோ நகாமுரா மற்றும் நியமிக்கப்பட்ட உதவி பேராசிரியர் நயோயா கட்டோகா தலைமையிலான ஒரு ஆய்வுக் குழு ஒரு ஆய்வை நடத்தியது, இதில் எலிகளின் மூளையில் ட்ரேசர்கள் செலுத்தப்பட்டன, அவை மன அழுத்தத்திற்குரிய நிகழ்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன.

DP/DTT மூளை பகுதிகள் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகும்போது மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதை ட்ரேசர்கள் காட்டின. மன அழுத்த பதிலில் இந்த மூளைப் பகுதிகள் வகிக்கும் பங்கை மேலும் ஆராய, ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஹைபோதாலமஸுடனான பகுதிகளின் தொடர்புகளை பலவீனப்படுத்தி, எலிகளை மீண்டும் அதே மன அழுத்தத்திற்கு வெளிப்படுத்தினர்.

எலிகள் மன அழுத்தத்தால் தூண்டப்பட்ட உடல் ரீதியான பதிலை வெளிப்படுத்தவில்லை, இரத்த அழுத்தம் அல்லது உடல் வெப்பநிலை அல்லது வேகமான இதய துடிப்பு அதிகரிப்பதில்லை.

இந்த ஆய்வு DP/DTT பகுதிகள் ஒன்றாக ஹைபோதாலமஸுக்கு அழுத்த சமிக்ஞைகளை அனுப்புவதற்கு பொறுப்பாகும் என்பதையும், DP/DTT-டு-ஹைபோதாலமஸ் சுற்றுவட்டத்தைத் தடுப்பதால் எலிகளில் மன அழுத்த அறிகுறிகள் குறையும் என்பதையும் நிரூபிக்கிறது.

உணர்ச்சி மன அழுத்தம் ஏன் உடல் அறிகுறிகளைக் காட்டுகிறது என்பதற்கான விஞ்ஞானத்திற்கு இறுதியாக ஒரு பதில் உள்ளது!!

நீங்கள் உணர்ச்சிவசப்படும் போது உங்கள் உடல் எவ்வாறு பிரதிபலிக்கிறது என்பதை நீங்கள் எப்போதாவது கவனித்திருக்கிறீர்களா?. ஆமாம், நாங்கள் படபடப்பு மற்றும் வியர்த்தல் பற்றி பேசுகிறோம். உண்மையில், இந்த சமீபத்திய ஆய்வு உணர்ச்சி மன அழுத்தத்திற்கு நம் உடலின் உடல் ரீதியான பதிலில் சில வெளிச்சங்களை வீசுகிறது.

சயின்ஸ் இதழில் வெளியிடப்பட்ட இந்த ஆய்வு, ஒரு நரம்பியல் சுற்றுக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறது, இது உணர்ச்சி மன அழுத்தத்திற்கு உடல் ரீதியான பதில்களைத் தருகிறது. பீதி கோளாறு மற்றும் PTSD போன்ற மன அழுத்தம் தொடர்பான கோளாறுகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க இந்த சுற்று ஒரு முக்கிய இலக்காக இருக்கலாம்.

உணர்ச்சி மன அழுத்தம் நம் மூளையின் வெவ்வேறு பகுதிகளை செயல்படுத்துகிறது, இது இந்த உடல் பதிலுக்கு வழிவகுக்கிறது. மன அழுத்தம் அனுதாப நரம்பு மண்டலத்தை செயல்படுத்துகிறது, இது இரத்த அழுத்தம் மற்றும் உடல் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு மற்றும் வேகமான இதய துடிப்பு போன்ற உடல் ரீதியான பதில்களுக்கு வழிவகுக்கிறது. இத்தகைய பதில்கள் சண்டை அல்லது விமான சூழ்நிலைகளில் உடல் செயல்திறனை அதிகரிப்பதற்கான வழிமுறைகளை சமாளிப்பதாக கருதப்படுகிறது.

ஆனால் நீங்கள் எப்போதுமே அழுத்தமாக இருக்கும்போது, இந்த பதில்கள் அவற்றின் ஆரோக்கியத்தில் மோசமான விளைவை ஏற்படுத்தும். உண்மையில், அதிகப்படியான மன அழுத்தம் மனோதத்துவ காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தக்கூடும், இது அசாதாரணமாக அதிக உடல் வெப்பநிலையின் நிலை.

இப்போது இந்த மன அழுத்தத்தால் தூண்டப்பட்ட அறிகுறிகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க, மன அழுத்தத்திற்கான உடல் ரீதியான பதில்களுக்குப் பின்னால் உள்ள நரம்பியல் பொறிமுறையைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருந்தது. இந்த நோக்கத்திற்காக, நாகோயா பல்கலைக்கழக பட்டதாரி மருத்துவப் பள்ளியின் பேராசிரியர் கஜுஹிரோ நகாமுரா மற்றும் நியமிக்கப்பட்ட உதவி பேராசிரியர் நயோயா கட்டோகா தலைமையிலான ஒரு ஆய்வுக் குழு ஒரு ஆய்வை நடத்தியது, இதில் எலிகளின் மூளையில் ட்ரேசர்கள் செலுத்தப்பட்டன, அவை மன அழுத்தத்திற்குரிய நிகழ்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டன.

DP/DTT மூளை பகுதிகள் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகும்போது மிகவும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதை ட்ரேசர்கள் காட்டின. மன அழுத்த பதிலில் இந்த மூளைப் பகுதிகள் வகிக்கும் பங்கை மேலும் ஆராய, ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஹைபோதாலமஸுடனான பகுதிகளின் தொடர்புகளை பலவீனப்படுத்தி, எலிகளை மீண்டும் அதே மன அழுத்தத்திற்கு வெளிப்படுத்தினர்.

எலிகள் மன அழுத்தத்தால் தூண்டப்பட்ட உடல் ரீதியான பதிலை வெளிப்படுத்தவில்லை, இரத்த அழுத்தம் அல்லது உடல் வெப்பநிலை அல்லது வேகமான இதய துடிப்பு அதிகரிப்பதில்லை.

இந்த ஆய்வு DP/DTT பகுதிகள் ஒன்றாக ஹைபோதாலமஸுக்கு அழுத்த சமிக்ஞைகளை அனுப்புவதற்கு பொறுப்பாகும் என்பதையும், DP/DTT-டு-ஹைபோதாலமஸ் சுற்றுவட்டத்தைத் தடுப்பதால் எலிகளில் மன அழுத்த அறிகுறிகள் குறையும் என்பதையும் நிரூபிக்கிறது.

 

நன்றி : zeenews.india

 

 

 

ஆசிரியர்