நாடு கடந்த தமிழீழ அரசின் இரண்டாம் கால அமர்விற்கான அங்கத்தவர்கள் போட்டியின்றி தெரிவு நாடு கடந்த தமிழீழ அரசின் இரண்டாம் கால அமர்விற்கான அங்கத்தவர்கள் போட்டியின்றி தெரிவு

நாடு கடந்த தமிழீழ அரசின் இரண்டாம் கால அமர்விற்கான அங்கத்தவர்கள் பிரித்தானியாவிலும் போட்டியின்றி தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக நா க த அரசின் தேர்தல் ஆணையம் விடுத்துள்ள ஊடக அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

tngt-1

tngt-2

ஆசிரியர்