ஒரு ரோஜா! | கவிதை | தபு ஷங்கர்

என்னிடம் பரிசுப் பொருளாக
ஒரு ரோஜாவை கேட்கிறது
உன் மௌனம்

ஆனால்
உன்னை காதலிக்க ஆரம்பித்தபோதே
பூக்களயும்
நேசிக்க ஆரம்பித்துவிட்டது மனசு

எப்படி பறிப்பேன் ஒரு ரோஜாவை..

 

நன்றி : தபு ஷங்கர் | எழுத்து இணையம்

ஆசிரியர்