என்னை மறந்து விட்டேன் | கவிதை | தபு ஷங்கர்

நான் எப்போது
உன்னை நினைக்க ஆரம்பித்தேனோ
அப்போதே
என்னை மறந்து விட்டேன்.
அதனால்தான் என் காதலை
உன்னிடம் சொல்லவேண்டும் என்கிற
ஞாபகம் கூட எனக்கு வரவில்லை

நன்றி : தபு ஷங்கர் | எழுத்து இணையம்

ஆசிரியர்