மற்ற மொழிகளை பின்னுக்கு தள்ளி தமிழ் முதலிடம்.. இந்திக்கு 6ஆவது இடம்

உலகில் நடந்த, நடக்கும் பல்வேறு விஷயங்கள் மற்றும் நபர்கள் குறித்து பல தகவல்களை விக்கிப்பீடியா இணைதளம் அளித்து வருகிறது. கட்டுரைப் போட்டி, புகைப்பட போட்டி போன்ற பலபோட்டிகளை ஆண்டுதோறும் விக்கிப்பீடியா நடத்தி வருகிறது.

இதன்படி, அண்மையில் வேங்கை திட்டம் என்ற கட்டுரை போட்டியை விக்கிப்பீடியா இணையதளம் அறிவித்திருந்தது. பல்வேறு தலைப்புகளில் கட்டுரைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. அதில், குறிப்பாக மற்ற மொழிகளை விட தமிழ் மொழி கட்டுரைகளே அதிகமாக பதிவிடப்படடன. மேலும் மற்றவர்களை விட   தமிழ் பங்கேற்பாளர்களே  அதிகளவில் பங்கேற்றதாகவும் விக்கிப்பீடியோ தெரிவித்துள்ளது.

இந்த போட்டியில் வெளிநாட்டு தமிழர்கள் உட்பட பலர் 2,959 கட்டுரைகளை பதவிட்டிருந்தனர். 62 தமிழ் பங்கேற்பாளர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர். தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள பட்டியலில் தமிழ் முதலிடத்திலும், பஞ்சாபி இரண்டாவது இடத்திலும், இந்தி 6-வது இடத்திலும், சமஸ்கிருதம் 15-வது இடத்திலும் இடம்பெற்றுள்ளன.

ஆசிரியர்